Krok 3: Stanovte cíle PPŠ

Krok 3: Stanovte cíle PPŠ

Krok 3: Stanovte cíle PPŠ
 
Jedná se o konkrétní cíle školy v oblasti PP.
Stanovení cílů je zásadní součástí dokumentu PPŠ. Měly by být zcela konkrétní pro dané cílové skupiny. V následující části PPŠ už budou jen konkrétní opatření (aktivity), která povedou k realizaci těchto cílů.
K definování cílů při plánování PPŠ lze využít model SMART.
Podle modelu SMART mají být cíle:
S – specifické
M – měřitelné
A – akceptovatelné
R – realistické
T– termínované (časově ohraničené) a úroveň jejich vzájemného střetu.