Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny

Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny

Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro jednotlivé cílové skupiny
 
Jednotlivé aktivity se musí soustředit na všechny cílové skupiny, tedy žáky, učitele i rodiče. Zásadními položkami jsou ve všech cílových skupinách stručná charakteristika programu, jeho realizátor, termín konání aktivity a osoby za program zodpovědné. Pro posouzení efektivity programu nabízíme Zásady efektivity primární prevence (Nešpor et al., 1999; MŠMT, 2008; Černý, Lejčková, 2007; NMS, 2007):

Program začíná pokud možno brzy a odpovídá věku
Program je malý a interaktivní
Program zahrnuje podstatnou část žáků
Program zahrnuje získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život
Program bere v úvahu místní specifika
Program využívá pozitivní modely
Program zahrnuje legální i nelegální návykové látky
Program zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik
Program je soustavný a dlouhodobý
Program je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně
Program je komplexní a využívá více strategií
Program počítá s komplikacemi a nabízí dobré možnosti, jak je zvládat
 
Uvedené zásady jsou sice definovány pro oblast protidrogové prevence, jejich platnost je však obecně přijatelná v celé oblasti rizikového chování.