Výskyt záškoláctví

Výskyt záškoláctví

Výskyt záškoláctví statisticky významně souvisí s navštěvovaným ročníkem. Zkušenost se záškoláctvím se zvyšuje s rostoucím věkem. Nárůst mezi jednotlivými ročníky je přitom relativně plynulý. V 6. třídách se jedná o 3 % žáků, v 7. třídách o 5 %, v 8. třídách o 7 % a v 9. třídách o 11 % žáků. Při přechodu žáků na první ročník střední školy dojde ke zvýšení na 20 %, ve 2. ročníku SŠ se jedná o 33 %, ve 3. ročníku záškoláctví přiznalo 45 % a ve 4. ročníku 53 % žáků. Jedná se přitom převážně o záškoláctví jednou nebo dvakrát za rok. Téměř čtvrtina žáků nejstarších ročníků ale přiznává opakované záškoláctví.

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze