Výskyt RCH ve sportu

Výskyt RCH ve sportu

V oblasti prevence a sportu jsou nejčastěji sledovány prevence úrazu nebo prevence pohybem v rámci jiných (zdravotních) rizik. Častým tématem je také sledování agrese ve sportu.
Zvadová, Z., Janoušek, S., Roth, Z. (2012) Úrazovost u dětí školního věku – současné směry prevence. SZÚ, Praha: Příspěvek je zaměřen na sledování okolnosti vzniku školních úrazů. Studie ukazuje, že úrazy u dětí nejčastěji vznikají při sportovní činnosti. Určitým rizikovým faktorem je zmiňováno také zvyšování obezity a snížení fyzické aktivity dětí
 
Slepička, P., Mudrák, J. (2013) Psychosociální aspekty rizikového chování sportujících dětí. FTVS, UK v Praze: V přehledové studii se autoři zabývají vybranými rizikovými faktory ve sportu dětí a mládeže. Předkládají výzkumy zabývající se dopingem, násilím a fair play. Zabývají se vlivem soutěžních výsledků a orientací na maximální výkon, na zneužívání dopingu, nepřiměřenou agresivitu, porušování pravidel sportu a morálních pravidel. V závěru konstatují, že chování fair play je vlivem sociálního prostředí i ve sportu dětí a mládeže pod tlakem. Obecně proklamované hodnoty a normy je obtížné naplňovat. U dětí je stále více oceňován zejména úspěch, při kterém je tolerováno i překračování morálních hodnot a fair play přístupu. Při sportu jde častěji o rozvoj tělesných funkcí a odolnosti a všestranný rozvoj bývá upozaděn. Normotvorné aspekty sportu nebývají prioritou. Na základě toho autoři reflektují, že takové sportovní prostředí je rizikové, a to zejména pro rozvoj osobnosti.