Články, odkazy - závislostní chování

Články, odkazy - závislostní chování

Zpráva o alkoholu v České republice 2023
Tato zpráva je druhou souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o užívání alkoholu a jeho zdravotních a sociálních dopadech v České republice. Představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o nabídce alkoholu, aktuální situaci a vývoji v oblasti legislativy a politiky v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou uživatelů alkoholu. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti,  Úřad vlády České republiky, 2024.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023
Tato zpráva je druhou souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o užívání tabákových a nikotinových výrobků a jeho zdravotních a sociálních dopadech v České republice. Představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o nabídce, aktuální situaci, vývoji v oblasti legislativy a politiky v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se odvykání kouření i léčby závislosti na tabáku. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky, 2024.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2023
Tato zpráva je v pořadí 21. zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o situaci v oblasti užívání nelegálních drog v České republice. Zpráva shrnuje aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky, uvádí výsledky studií zaměřených na rozsah a vzorce užívání nelegálních drog, shrnuje situaci a změny v oblasti prevence, léčby a snižování rizik, popisuje vývoj drogové kriminality a aktuální trendy na drogových trzích. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti z pověření Úřadu vlády ČR, 2023.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2023
Tato zpráva je druhou souhrnnou zprávou o problematickém užívání psychoaktivních léků a o jeho zdravotních a sociálních dopadech v ČR. Zpráva shrnuje dostupné informace o trhu s psychoaktivními léky, aktuální situaci a vývoj v oblasti legislativy a politiky v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou osob nadužívajících psychoaktivní léky. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti z pověření Úřadu vlády ČR, 2023.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023
Je druhou tematicky zaměřenou zprávou o nadužívání digitálních technologií, tj. nadměrném trávení času na internetu, zejména na sociálních sítích a hraním digitálních her, které může vést ke vzniku a rozvoji závislosti, označovaných souhrnně jako digitální závislosti. Přináší informace o míře nadužívání digitálních technologií v populaci dětí a dospívajících i populaci dospělých a současně mapuje zdravotní a sociální dopady nadužívání digitálních technologií i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou klientů s problémy v oblasti nadužívání digitálních technologií.. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti z pověření Úřadu vlády ČR, 2023.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023
Je v pořadí osmou zprávou o hazardním hraní v ČR. Shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, změnách v legislativě, aktuální výsledky populačních i dalších výběrových studií a data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti z pověření Úřadu vlády ČR, 2023.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zprávy o situaci v oblasti závislostí z předchozích let naleznete na stránkách NMS, Úřádu vlády ČR ZDE

 

Evropská zpráva o drogách 2022
Zprávu připravila a zveřejnila 14. 06. 2022 evropská agentura pro drogy (EMCDDA).
Plné znění zprávy v angličtině na stránkách EMCDDA ZDE
Plné znění zprávy v češtině na stránkách EMCDDA ZDE (pre-fin verze bez finálních jazykových korektur)
Tisková zpráva v češtině na stránkách EMCDDA ZDE
Další informace na stránkách NMS ZDE

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Při její tvorbě byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé i současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády.
Plné znění strategie na stránkách NMS ZDE

Protidrogová strategie EU na období 2021-2025
O schválení protidrogové strategie EU na období 2021-2025 informovala Rada Evropské unie v tiskové zprávě z 18. prosince 2020.
Tisková zpráva vč. strategie je dostupná ZDE (anglicky)
Strategie EU pro oblast drog na období 2021–2025 ZDE (česky)
Navazující Akční plán EU v oblasti drog pro období 2021-25 z 22.6.2021 ZDE (anglicky)

 

Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.