Výskyt závislostního chování

Výskyt závislostního chování

Četnost konzumace alkoholu vykazuje za sledované období podle získaných dat zlepšující se tendenci. Žáci konzumují alkohol méně často. Podíl žáků, kteří za poslední rok nepili alkohol nikdy, se zvýšil z 33 % v roce 2016 na 41 % v roce 2018. Podíl pravidelných pijáků se nicméně meziročně mírně zvýšil. Téměř denně či skoro každý týden konzumovalo 10,6 % žáků v roce 2016 a tento podíl se zvýšil na 11,8 % v roce 2017 a 11,9 % v roce 2018. Nebylo sledováno konzumované množství, proto by formulace typu „žáci pijí méně alkoholu“ nebyla přesná, přestože předpokládáme, že u většiny osob znamená menší četnost také menší objem konzumace.
Na otázku, kolikrát žáci za poslední rok kouřili cigarety, odpovídá rostoucí počet osob, kteří nekouřili nikdy. Počet těchto žáků rostl z hodnoty 64,4 % v roce 2016 přes 67,4 % v roce 2017 až na 72,4 % v roce 2018. Klesá také počet žáků, kteří kouří příležitostně – jednou či několikrát za rok. Klesá také počet „náruživých“ pravidelných kuřáků (osob, které kouří každý den či týden). Počet pravidelných kuřáků podle našich dat poklesl z 13,1 % v roce 2016 na 11,8 % v roce 2017 a dále na 10,1 % v roce 2018.
Podle našich dat klesá také četnost kouření marihuany či hašiše. Počet žáků, kteří alespoň jednou za poslední rok uvedli kouření marihuany, klesl z 21,3 % v roce 2016 na 18,2 % v roce 2018. Počet žáků, kteří kouření marihuany přiznali skoro každý týden či den, mírně vzrostl, a to z 3,2 % v roce 2016 na 3,6 % v roce 2017 a 3,7 % v roce 2018.
Pokud tyto (mírně optimistické) závěry porovnáme s mezinárodní Evropskou školní studií o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), ta přinesla již v roce 2015 zjištění o stejných trendech - poklesu užívání návykových látek mezi mladistvými.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019