Výskyt PPP

Výskyt PPP

Celoživotní prevalence klinického onemocnení bývá udávána 1 – 3 %. Reálný výskyt rizikového chování spojeného s PPP, které, přestože postižený, dosud nesplňuje diagnostická kritéria, mu způsobuje značné problémy zdravotní i v sociálních vztazích, je však přepokládán vyšší. PPP se nejčastěji objevují během dospívání a ranné dospělosti, ale můžou se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství. Přestože jsou PPP častější u žen (bývá udáváno 10x vyšší riziko a prevalence 5 % ve skupině dívek a mladých žen), všemi výše uvedenými typy PPP trpí i muži a v posledních desetiletích dochází k nárůstu.