Home Poruchy příjmu potr.
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Poruchy příjmu potravy
Základní informace
Kdo je nemocí ohrožen a co k nemoci přispívá
Jaké jsou známky onemocnění? Jak poznat, že se něco děje?
Program ProYouth
Co znamená normálně jíst?
Informace pro pedagogy
Organizace, informace
Všechny strany

ppp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie, mentální bulimie a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.

U poruch příjmu potravy (PPP) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

Jde o psychická onemocnění. To znamená, že chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit.

Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, jsou léčitelné, ale čím dříve člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení šanci.

Nejčastěji se objevují během dospívání a ranné dospělosti, ale můžou se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství.

Tyto duševní poruchy jsou často spojené s depresí , úzkostí, sebepoškozováním a sociální izolací. Snížují kvalitu života postižených, jejich rodin i okolí, a vedou k obrovským výdajům na zdravotní péči. U žen ve věku 15-25 let, patří toto onemocnění mezi 4 nejčastější příčiny nemocnosti, trvalého postižení nebo dokonce smrti. Nedostatek informací, stud a strach ze stigmatizace brání ve vyhledání pomoci a výrazně snižuje šance na uzdravení, zvyšuje riziko chronického průběhu s opakovanou potřebou akutních ošetření. Vzdělání, prevence, včasná detekce a včasná intervence jsou pro minimalizaci škod působených PPP zásadní.

 

Zdroje ze kterých v tomto článku vycházíme:

Papežová, H.: Anorexia Nervosa

Papežová, H.: Bulimia Nervosa

www.idealni.cz - portál o poruchách příjmu potravy s odbornou garancí

Program ProYouth

 

V programu PROYOUTH naleznete také interaktivní fotokomiks, který jsme, společně s LOPOLO AV PRODUCTION, vytvořili pod odbornou garancí  Prof. MUDr. Hany Papežové pro Svépomocnou asociaci psychogenních poruch příjmu potravy.

Jedná se o hru s detektivním příběhem, najdete zde hádanky, minihry, můžete si vyzkoušet orientační testy. Dozvíte se také další informace o poruchách příjmu potravy včetně kontaktů na odbornou pomoc.

Hru "Dívčí válka" naleznete kromě ProYouth také na www.divcivalka.net