Právní pomoc - kam se obrátit

Právní pomoc - kam se obrátit

Občanské poradny 

www.obcanskeporadny.cz

AOP (Asociace občanských poraden) byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Bezplatná právní pomoc.

 

Orgány sociálně právní ochrany dětí při MÚ

http://www.ospod.cz/

 

Právní poradna Asociace nestátních organizací

Právní pomoc a poradenství v souvislosti se závislostním chováním a návykovými látkami. Bezplatně.

http://poradna.asociace.org/

 

Česká advokátní komora

Seznam advokátů s vyhledáváním dle jejich zaměření (placené advokátní služby):

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=326

Možnost bezplatného právního poradenství ČAK:

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617