Rizikové a protektivní faktory - Rizikové sexuální chování

Rizikové a protektivní faktory - Rizikové sexuální chování

Rizikové faktory Protektivní faktory
* nízký sociokulturní status rodiny, chudoba, osobnostní patologie rodičů, alkoholismus celková atmosféra školy – budování respektu ke druhým, rozvoj empatie a přiměřené asertivity
* krajní výchova v rodině (úplná absence kontroly či naopak příliš autoritativní výchova) podpora rodiny, doporučení odborných kontaktů pro rodiče k řešení problémů
* snížený intelekt dítěte, snížená schopnost kontrolovat chování, impulzivita, ADHD znalosti copingových strategií pro vyrovnávání se s psychickou zátěží, schopnost kontroly impulsivity a agrese
* prožité nezpracované trauma (úmrtí blízké osoby, vyhrocený rozvod rodičů, zkušenost s týráním a zneužitím dítěte či jeho blízké osoby) nabídka odborné psychoterapeutické pomoci potřebným, informace pro děti o dostupných službách (telefonická linka důvěry, školní psycholog apod.)
* nadměrné sledování pornografie nebo videí s agresivním sexuálním obsahem dospělí upozorňují na nereálnost pornografie, kvalitní partnerský vztah je akcentován jako cenná hodnota
* neuvěření či zlehčování výpovědi dítěte při oznámení sexuálního zneužití (přes 90 % oznámení bývá pravdivých) rozvoj individuálních vlastností ohrožených jedinců, podpora sebevědomí žáka a důvěryhodných vztahů s pedagogy
* neznalost a neinformovanost o používání ochrany - kondomů, antikoncepce apod. praktické znalosti o používání ochrany, např. kondomů a antikoncepce – kde je žák může sehnat, jak se používají…
* naivita, přílišná důvěřivost, či naopak sklony k manipulativnímu chování a dominanci dovednosti v „umění říkat NE“, znalost vlastních hranic a schopnost vymezení se, zdravý respekt k ostatním
* tabuizace sexu (vytváření představy, že sex je něco, o čem se mezi slušnými lidmi nikdy nemluví) dítě zná základními sexuálními pojmy, dokáže rozeznat hlavní nebezpečí a formy ochrany, v případě potřeby se svěří dospělé osobě
* odcizení v kolektivu, nedostatek kvalitních sociálních vztahů v přirozeném okolí dítěte podpora vrstevnických vztahů, pozitivní volnočasové aktivity