Specializační studium pro školní metodiky prevence - Magdaléna, o.p.s. - X./2024

Specializační studium pro školní metodiky prevence - Magdaléna, o.p.s. - X./2024

Společnost Magdaléna, o.p.s. zve na Specializační studium pro školní metodiky prevence, které je určeno pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.

Rozsah studia: 256 hodin (2 roky), zahájení 01. 10.2024.

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Magdaléna ZDE