Webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky"

Webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky"

úterý, 11. 6. 2024 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky", který je určen pedagogům, AP, vychovatelům i vedení škol.

Obsah:
* Úvod do sociálně-psychologických principů koheze třídního kolektivu
* Motivace k souladu a soudržnosti třídního kolektivu
* Teorie kultury a klimatu třídního kolektivu.
* Význam třídního učitele v budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu.
* Význam autority pedagoga v psychosociálním vývoji žáka
* Utváření a budování vztahu mezi pedagogem a žákem, učitelem a třídním kolektivem.
* Faktory, které mohou vztah mezi pedagogem a žákem pokazit nebo posílit.
* Možnosti pedagoga při řešení sporů mezi žáky.
* Shrnutí efektivních komunikačních technik k práci se zpětnou vazbou mezi žáky.
* Citlivé a konstruktivní sdělování kritiky a nesouhlasu, formulace a přijetí ocenění.
* Možnosti prevence vzniku konfliktů v třídním kolektivu.
* Metody pedagogicko-psychologické práce učitele se třídou.
* Pedagogicko-psychologické techniky a postupy adaptace nového žáka do kolektivu, navázání vztahu učitele s novou třídou apod.
* Teoretická i praktická doporučení k vedení třídnických hodin

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE