Seminář "Bezpečné klima v heterogenních třídách"

Seminář "Bezpečné klima v heterogenních třídách"

Pondělí, 15. 4. 2024 at 9:00 - 14:00

Vzdělávací středisko VISK, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Bezpečné klima v heterogenních třídách" (s důrazem na začlenění vícejazyčných žáků), který je určen metodikům prevence, výchovným poradcům, pedagogům, vychovatelům i vedení škol.

Během semináře se budete věnovat těmto tématům:
• budování a posilování pozitivního a partnerského vztahu mezi (třídním) učitelem a žákem, mezi žáky samotnými a vytváření podpůrného prostředí pro žáky s různými specifickými potřebami
• usnadnění přechodu žáka do nového třídního kolektivu (6. třída ZŠ, prima víceletých gymnázií, první ročník čtyřletého gymnázia nebo střední školy, začlenění žáků s OMJ)
• identifikace žáka s novým školním prostředím
• podpora formování třídního kolektivu na základě zásad týmové spolupráce
• podpora dobré komunikace, budování partnerského přístupu, přijímání a poskytování zpětné vazby
• rozvoj kreativity žáků a podpora odpovědného přístupu k sobě a k třídnímu kolektivu
• rozvoj důvěry a vzájemné podpory

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE