Seminář "Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba"

Seminář "Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba"

Pondělí, 15. 4. 2024 at 9:00 - 15:00

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář  "Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba", který je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. A dále pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími a pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.

Vzdělávacího programu je možné se ve stejném termínu zúčastnit také online.

Obsah:
- Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
- Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
- Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
- Poruchy příjmu potravy
- Sebepoškozování, sebevraždy
- Neuromarketing a sociální sítě
- Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
- Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
- Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
- Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
- Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
- Hledání autenticity a identity
- iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování
- Léčba závislostí dětí a dospívajících (ambulance dětské a dorostové adiktologie, dětský detox, stacionární léčba, pobytová léčba)

Více informací a přihlášení na stránkách Aliaves ZDE