Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

úterý, 13. 2. 2024 at 9:00 - 15:00

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího".

Semináře je možné se ve stejném termínu zúčastnit také online.

Anotace:
Cílem je seznámit pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele MŠ i ZŠ, ředitele dětských domovů, logopedy, pediatry, opatrovnické soudce a další zájemce, kteří s dětmi a dospívajícími pracují, s vybranými otázkami vývojové psychologie.
Témata:
- Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?
- Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit?
- Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích?
- Co především formuje dítě v jeho vývoji? Možnosti prevence a intervence ze strany jednotlivých dospělých i společnosti jako celku.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE