Seminář "Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS (středně a nízko funkčních)"

Seminář "Rozvoj sociálních dovedností u dětí s PAS (středně a nízko funkčních)"

Pondělí, 20. 11. 2023

Speciálně pedagogické centrum, Českolipská 26, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

Středisko vzdělávání NAUTIS zve na dvoudenní seminář "Rozvoj sociálních dovedností u dětí s poruchami autistického spektra (středně a nízko funkčních)", který je určen pro rodiče, pedagogy a asistenty, kteří přímo pracují s dětmi se středně funkčním nebo nízko funkčním autismem.

Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech, a to 20. 11. 2023 (10:00 až 17:00 hod.) a 21. 11. 2023 (09:00 až 15:00 hod.).

Anotace:
Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování u dětí s PAS. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část.
Důraz kurzu je kladen na pochopení problémů, které jsou důsledkem deficitů v této oblasti a které výrazně děti handicapují ve společenském začlenění. Účastníci se seznámí s metodami a formami práce v oblasti rozvoje sociálních dovedností u těchto dětí.

Více informací a přihlášení na stránkách NAUTIS ZDE