Seminář "Práce s motivací s dětmi a mladistvými"

Seminář "Práce s motivací s dětmi a mladistvými"

Pondělí, 20. 11. 2023

Institut expertních služeb, Hilleho 4, Brno

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost Podané ruce o.p.s. zve na dvoudenní seminář "Práce s motivací s dětmi a mladistvými", který rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupů při práci se skupinou.

Seminář v rozsahu 16 hodin proběhne ve dnech 20. 11. 2023 a 21. 11. 2023 v Brně.

Anotace:
Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovaly.
Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Podané ruce o.p.s. ZDE