Seminář "Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících"

Seminář "Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících"

úterý, 19. 9. 2023 at 8:30 - 13:30

Regionální kancelář EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících".

Absolvent vzdělávací programu:
- získá vybrané informace z oboru adiktologie se zaměřením na závislosti digitální /nelátkové/ - hraní na počítači, hraní pc her, užívání sociálních sítí, používání telefonu.
- bude se orientovat v pojmech jako je netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, rizika a dopady nelátkových závislostí.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí a dospívajících.
- pochopí, jaké jsou možné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, jak lze pracovat s rodinou a rodinnými příslušníky.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE