Seminář pro třídní učitele

Seminář pro třídní učitele

Pátek, 26. 5. 2023 at 8:30 - 14:00

ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost AUDENDO zve na "Seminář pro třídní učitele".

Anotace:
Praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků aplikované školní psychologie, zaměřenou na práci třídního učitele. V průběhu semináře frekventanti získají informace o legislativních opatřeních, dokumentaci, diagnostických nástrojích pro jejich práci, základy intervenčních metod pro práci se třídou, ale i pro práci s jednotlivcem, základy krizové intervence a nejcitlivějších místech v jejich práci. Pro frekventanty je také připravena kazuistická část, využitá situacemi přímo ze školy nebo modelovými situacemi a jejich řešením. Závěr je věnován technikám prevence syndromu vyhoření v každodenní praxi tohoto specialisty.

Cílem je předat frekventantům co nejpraktičtější poznatky z oblasti aplikované školní psychologie výrazně tak pozitivně ovlivnit erudici těchto specialistů. Interaktivní metodou nechat zažít zátěžové situace, které školní prostředí přináší a nácvik jejich zvládání. Formou workshopu se vzájemně obohacovat o osvědčené postupy i v rámci primární prevence.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti AUDENDO ZDE