Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího"

Pondělí, 26. 9. 2022 at 9:00 - 15:00

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího".

Semináře je možné se ve stejném termínu zúčasrnit i online.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Cílem je seznámit ředitele dětských domovů, pracovníky OSPOD, speciální pedagogy, výchovné poradce, rodinné terapeuty, trenéry, učitele MŠ i ZŠ, logopedy, pediatry a další zájemce s vybranými otázkami vývojové psychologie.
Program:
* Obecný úvod k vývoji dítěte a dospívajícího
* Socioemocionální vývoj dítěte a jeho počátky
* Předškolní dítě a jeho svět
* Nástup dítěte do školy
* Biopsychosociální aspekty dospívání
* Psychická deprivace a traumatizace dítěte

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE