Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.

Pondělí, 23. 5. 2022 at 14:00 - 17:00

Aula Husitské teologické fakulty UK, Pacovská 350, Praha 4

Semináře, přednášky, workshopy

Husitská teologická fakulta UK zve na "Seminář ke 100. výročí narození prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc." na téma "Jak to bylo s psychickou deprivací v raném dětství".

Program:
1/ PhDr J. Procházková: Profesor Zdeněk Matějček a jeho bohatý profesní život.
2/ Dokumentární film “Děti bez lásky”.
3/ MUDr J. Lukešová: Proměny péče o děti raného věku v institucionálním zařízení.
4/ Prof. PhDr RNDr M. Vágnerová, CSc.: Raný vývoj a co jej ovlivňuje - co z představ profesora Matějčka se potvrdilo.
5/ Mgr. J. Severová: Život s otcem psychologem.
6/ Doc. PhDr. L. Krejčová, PhD.: Dynamická diagnostika jako nový přístup (nejen) pro děti trpící psychickou deprivací.
7/ PhDr. L. Mrkvicová: Následky deprivace u dětí a mladistvých z pohledu soudního znalce.

Vstupné zdarma, zájemci se nemusí předem hlásit.

Zdroj: Řízení školy online