Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci"

Seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci"

Pondělí, 23. 5. 2022 at 9:00 - 17:00

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Centrum vzdělávání Fokus Praha zve na seminář "Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a pomoci", který je určen především pracovníkům sociálních služeb, pedagogům a vychovatelům, ale i dalším profesionálům, kteří pracují s dětmi.

Stručný obsah:
Rozeznat psychické potíže (psychické onemocnění) u dítěte je často komplikované, což může zpozdit poskytnutí potřebné odborné péče. Pro zlepšení citlivosti k rozeznání těchto potíží a k rozšíření rejstříku možností, jak se zachovat ku prospěchu dítěte, Vám nabízíme tento kurz.

Základními tématy jsou:
- Příznaky počínající či probíhající duševní poruchy u dětí
- Fungování dítěte ve vrstevnické skupině
- Projevy, léčba a vývoj u některých psychických poruch (poruchy nálady, úzkostné poruchy, mentální retardace, závislosti, ADHD, poruchy autistického spektra, psychózy, poruchy příjmu potravy)
- Komunikace s duševně nemocným dítětem
- Spolupráce s rodinou
- Zařízení poskytující zdravotní a sociální pomoc dětem s duševním onemocněním

Více informací a přihlášení na stránkách Fokus Praha ZDE