Seminář "Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů" - pro pedagogy

Seminář "Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů" - pro pedagogy

Pondělí, 16. 5. 2022 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen) a pomůcky pro rozvoj smyslů", který je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatelům školských zařízení.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Seminář poskytne účastníkům seznámení s možnostmi práce v multsenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelné pro žáky 1. stupně základních škol a školních družin.
Účastníci se seznámí s postupem, jak vytvořit multisenzorické prostředí snoezelen s ohledem na potřeby svých žáků. Dozvědí se také, jak lze pomůcky využít v běžném prostředí základních škol a jak vytvořit multismyslové prostředí jako součást běžných škol a školních družin, aniž by bylo nezbytně nutné zbudování multisenzorické místnosti. Účastníci pak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání při práci s dětmi a žáky bez specifických potřeb jako podporu senzitivity, poznání sebe i druhých a zlepšení týmové práce s možností zapojení žáků s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod., kteří jsou integrováni do běžných škol.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE