Konference "Dvacet let prevence v komunitě"

Konference "Dvacet let prevence v komunitě"

Pondělí, 16. 5. 2022 at 9:00 - 17:00

Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6

Konference

Prev-Centrum, z.ú. ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 u příležitosti 20ti let působení organizace v MČ Praha 6 zvou na konferenci "Dvacet let prevence v komunitě – spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti specifické primární prevence, adiktologických služeb a sociální prevence".

Cílem konference je představit formy a výsledky dvacetileté spolupráce organizace Prev-Centrum, z.ú. a úřadu  MČ Praha 6 a nabídnout reflexe a vize v oblasti poskytování služeb primární prevence rizikového chování dětí, adiktologické ambulantní léčby a nízkoprahových služeb pro děti a dospívající v kontextu městské části a hlavního města Prahy.

Více informací a podrobný program na stránkách Prev-Centra ZDE