Webinář "Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?"

Webinář "Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?"

čtvrtek, 27. 1. 2022 at 17:00 - 18:00

-

Webináře

NPI ČR zve na webinář "Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?".

Anotace:
Agrese u malých dětí je jev, který v mnoha lidech automaticky vzbuzuje odpor, potřebu potlačení či úplného odstranění. Cílem tohoto webináře je ukázat, že agrese je zcela přirozený jev organismu, je vlastní každému z nás. Ukážeme si možnosti, jak lze na tyto projevy reagovat, jak mohou dospělí vhodně zasáhnout, aby dětem pomohli a vytvořili jim bezpečný prostor pro její zvládnutí.
Společně si nastíníme teoretický rámec vzniku a původu agrese, její formy a popíšeme její projevy u dětí. Zmíníme důležitost dobře nastavených pravidel ve skupině i ve vztahu učitel - žák a uvedeme doporučení při komunikaci s rodiči.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE