Seminář "Duševní zdravověda pro učitele"

Seminář "Duševní zdravověda pro učitele"

Pátek, 26. 11. 2021

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Nevypusť duši, z.s. zve na dvoudenní seminář "Duševní zdravověda pro učitele", který je určen pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol.

Dvoudenní seminář se uskuteční v Praze (konkrétní místo konání bude upřesněno) a bude probíhat ve dnech 26. 11. 2021 a 15. 12. 2021, vždy od 09:00 do 17:00 hod.

Obsah kurzu:
* předcházení syndromu vyhoření
* psychohygiena pro učitele
* prevence duševních obtíží u žáků
* relaxace metodou všímavosti (mindfulness)
* aktivity, které můžete využít přímo ve třídě
* vedení podpůrného rozhovoru s žákem s duševními obtížemi
* nejčastější diagnózy u dětí a mladistvých včetně kazuistik ze školního prostředí
* reflexe a sdílení zkušeností

První den je kladen důraz na duševní zdraví učitelů, druhý den je zaměřen hlavně na duševní zdraví žáků ve třídě. Po skončení prvního dne kurzu mají účastníci prostor na to, aby různé techniky a aktivity přenesli do profesního i osobního života. Během druhého dne pak pod vedením lektorů reflektují, jak se jim dařilo. Účast na Duševní zdravovědě pro učitele je příležitostí pro sdílení dobré praxe, zkušeností a inspirace mezi účastníky.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Nevypusť duši, z.s. ZDE