Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče

Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče

čtvrtek, 14. 10. 2021 at 10:00 - 14:00

NPI ČR Praha 9 - Střížkov, Novoborská 372/8, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR (dříve NIDV) zve na Kazuistický seminář pro odborné pracovníky ŠPZ, ŠPP a ústavní péče, který je určen pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť, psychologům, pracovníkům diagnostického ústavu.

Anotace:
Prostřednictvím "dominového efektu" je supervize prospěšná nejen supervidovanému, ale především jeho klientům, žákům, zaměstnancům atd. Jedná se o bezpečnou, laskavou a obohacující zkušenost. V programu se pracuje prostřednictvím kazuistik přinesených účastníky.
Obsah programu:
1. část
Tato část obsahuje úvod do programu, vymezení pravidel komunikace a sdílená očekávání účastníků. Dále pak výběr kazuistiky, její zpracování a závěr.
2. část
Tato část obsahuje výběr kazuistiky, její zpracování a závěr. Dále pak reflexi naplnění očekávání a závěr programu.

Se supervidovaným jedincem, týmem, skupinou pracuje lektorka v programu především na vnímání a reflektování vlastní práce a hledání nových řešení problematických situací. Zaměřuje se na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoji nových perspektiv profesního chování s akcentem na proces učení. Lektorka pracuje prostřednictvím rozhovoru, skupinové práce, sdílení zkušeností a náhledu, popisu situace, verbalizace problému, kontraktováním, modelováním situace a pomocí zpětné vazby při totálním bezpečí, nehodnocení. Lektorka využívá koncept Feuersteinovy teorie učení, opírající se koncept videotréninku interakcí s teorií attachmentu. Provází účastníky vytyčenými situacemi se získáním náhledu na konkrétní problematiku.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE