Webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberkriminalitou a dalšími hrozbami"

Webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberkriminalitou a dalšími hrozbami"

Pátek, 11. 6. 2021 at 9:00 - 15:00

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberkriminalitou a dalšími hrozbami".

Cíl:
Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů.
Děti předběhly své rodiče a pedagogické pracovníky. V oblasti kyberprostoru se často pohybují s nevídanou lehkostí. Na útok sexuálního predátora, kyberšikanu a další rizikové jevy, které na ně na internetu čekají, však připraveny nejsou.
Účastníci získají přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií a dostanou možnost nahlédnout na mnoho paradoxů dnešní „doby datové“, která nabízí dětem dosud netušená rizika, ale i netušené možnosti.
Seminář seznámí účastníky s fenoménem kyberšikany ve školství, popíše základní formy, projevy, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Obsah:
* Digitální závislost, o nových technologiích bez obalu
* Vymezení dětského digitálního prostoru včetně nejnovějších trendů - TikTok, YouTube s automaticky tvořeným obsahem, tvorba digitální stopy
* Úskalí, včetně možného útoku sexuálního predátora
* Kyberšikana, její formy a možné následky
* Intervence ze strany pedagoga
* Role Policie
* Ostatní hrozby na internetu

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE