Webinář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy"

Webinář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy"

Středa, 5. 5. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Základy koučovacího přístupu pro pedagogy".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 5.5.2021 od 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00 a 6.5.2021 od 9:00 – 10:30 + 11:30 – 13:00 hod.).

Obsah:
Školení seznámí pedagogické pracovníky se základy koučovacího a sebekoučovacího přístupu ve školním prostředí. Účastníci získají přehled o základních nástrojích koučování, které mohou v základní podobě začít ihned využívat ve své pedagogické praxi. Velký důraz je kladen na názorné ukázky, kdy si účastníci sami vyzkouší koučovací proces, osvojí si formulaci vhodně pokládaných otázek a aplikují metodu GROW. Seminář bude zaměřen na specifika pedagogické profese a školního prostředí (profesní dráha, motivace, syndrom vyhoření,…), identifikaci silných/slabých stránek, stanovování a naplňování cílů, práci se stresem a osobní vizí.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE