ONLINE "Dny prevence"

ONLINE "Dny prevence"

Středa, 5. 5. 2021

-

Konference

PREVALIS z.s. zvou na online "Dny prevence".

Program proběhne online ve dnech 5.5.2021 a 6.5.2021.

Anotace - z programu:

1️. Mgr. Michaela Veselá : Možnosti dalšího vývoje školské prevence: Cesty otevřené a zavřené
2️. NÚKIB: Jak vzdělávat při "onlife"
3. Dětské krizové centrum
4. Mgr. Tereza Berková: Škola a smrt
5. Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Kyberšikana a agrese v online světě
6. Mgr.Bc.Hana Kubíčková,Ph.D.: Online komunikace versus běžný sociální kontakt
7. Mgr. Lukáš Grochal: Psychohygiena pro každý den
8. Fokus Praha - program Blázníš, no a?: Prevence v oblasti duševního zdraví

a další přednášející

Přihlášení a další informace o programu a sledujte na stránkách PREVALIS ZDE