Webinář "Sociálně emoční učení"

Webinář "Sociálně emoční učení"

Středa, 5. 5. 2021

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Sociálně emoční učení".

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů: 5.5.2021 a 6.5.2021, 12:30-16:30 hod.).

Obsah:
Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou. Sociálně emoční (nekognitivní) schopnosti zahrnují např. sebedůvěru, vnitřní motivaci, sebekontrolu a vytrvalost. K jejich rozvoji výrazně připívají moderní výukové metody, kterým se budeme v rámci kurzu věnovat.

Cíle:
Cílem tohoto vzdělávacího bloku je ukázat významný vliv učitelů na sociálně emoční schopnosti žáků pouhou změnou metod výuky. Změna kompozice přístupu učitelů k metodám ve výuce může mít nezanedbatelný pozitivní dopad na rozvoj těchto schopností u žáků a výrazné zvýšení jejich vnitřní motivace. Rozvoj těchto schopností má již v raném věku dětí zásadní význam na jejich další intelektový vývoj.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE