Webinář "Rizikové chování dětí a mládeže"

Webinář "Rizikové chování dětí a mládeže"

čtvrtek, 8. 4. 2021

-

Webináře

NPI ČR (dříve NIDV) zve na webinář "Rizikové chování dětí a mládeže".

Webinář bude rozdělen do dvou dnů, a to 8.4.2021 a 13.4.2021, vždy 14:00-17:30 hod.

Anotace:
Téma semináře bude zasazeno do širších a aktuálních souvislostí chování mládeže, které považujeme různou měrou za rizikové. Zohledněny budou i celospolečenské souvislosti. Obsah programu: Pojmy- negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, společnosti atd. Vymezení pojmu rezilience-ozdravění v rámci sociální patologie; Zvýšeně rizikové děti- lehká mozková dysfunkce- LMD, nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, apod.; Rizikové situace; Úloha školy v prevenci sociálně patologických jevů-kompetence; Příznaky posttraumatické stresové poruchy; Syndrom CAN - týrané dítě-příznaky a způsoby; Možnosti školy při řešení rizikových situací.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR (NIDV) ZDE