Seminář "Jak na neukázněné dítě ve skupině"

Seminář "Jak na neukázněné dítě ve skupině"

Pondělí, 19. 10. 2020 at 9:00 - 16:00

VISK-Vzdělávací středisko Praha, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář  "Jak na neukázněné dítě ve skupině".

Seminář s praktickou dílnou zaměřený na zvládnutí práce s neukázněnými dětmi v kolektivu. Účastníci se seznámí s teoretickým aparátem, který jim pomůže poučeně uplatňovat praktické postupy, jimž se budou věnovat ve 2. části semináře.
Obsah – témata:
1. Teoretická východiska
- autorita pedagoga v kontextu různých typů pedagogického působení, autorita odborná, charismatická a statutární
- objasnění pojmu kázeň
- příčiny (faktory) problémů v chování, následky nekázně v českém i světovém kontextu
- zásady udržení kázně – postupné kroky pedagogické intervence
- teorie čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse
- techniky vedení rozhovoru s neukázněným dítětem
- direktivní a nedirektivní přístup v práci s neukázněným dítětem, komunikace věcná a vztahová
- zpětná vazba a její vztah k problematice kázně
2. Praktická část
Techniky vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, udělování zpětné vazby, rozlišení zpětné vazby od jiných typů sdělení, analýza vybraných filmových ukázek.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE