Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí"

Seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí"

Pátek, 26. 6. 2020 at 8:30 - 13:30

EDUPOL-Regionální kancelář Praha, Vítkova 244/8, Praha 8

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Záškoláctví v kontextu sociálně-právní ochrany dětí". (Přesun ze 17.4.2020)

Vzdělávací program uvádí frekventanty do problematiky záškoláctví z pohledu pracovníka pověřeného k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zaměřuje se na identifikaci potenciálních rizikových a protektivních faktorů, reflektuje multidisciplinární průnik přístupu školních zařízení a orgánů OSPOD na poli záškoláctví. Ukazuje možnosti řešení a spolupráce s dalšími spolupracujícími organizacemi a institucemi.
 
Program:
1. Povinná školní docházka
2. Typy záškoláctví
3. Protektivní a rizikové faktory
4. Záškoláctví z pohledu OSPOD
5. Další aktéři na poli záškoláctví
6. Řešení vlastních kazuistik účastníků a případů z praxe
 
Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE