Seminář "Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou"

Seminář "Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou"

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - středa, 3. 6. 2020 at 17:00

Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Fokus Praha zve na třídenní seminář "Když je klientem rodina - možnosti a výhody sociální práce s rodinou".

Určení:

Program je určen především sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pracovníkům v obasti pomáhajících profesí.

Stručný obsah:

Kurz kombinovanou formou (nácviky, skupinové diskuze, teorie) vysvětlí rozdíly mezi sociální prací s člověkem s duševním onemocněním a některými jeho blízkými osobami a sociální prací s rodinou jakožto klientem. Lektoři, vycházející z teoreticko-filozofické základny liberecké školy rodinné terapie, nabídnou své mnohaleté zkušenosti z různých sociálních služeb, trénink a principy vedení rozhovoru s rodinou a v neposlední řadě podporu a inspiraci k přímé práci s rodinnými systémy. Součástí kurzu je i supervizní-kazuistická práce s příběhy z praxe účastníků.
 
Cílové kompetence absolventa kurzu:

* Získá odvahu hovořit a systematicky pracovat s celými rodinami

* osvojí si teoretické základy práce s rodinami - co je a není rodina, rodinný systém, sociální děloha a sociální porod, vývojová dynamika dětí v rodin

* prohloubí dovednosti vedení rozhovoru s celou rodinou – cirkulární dotazování, práce s příběhem, s tajemstvím, časování, hypotetizování, externalizace

* na příbězích rodin ze své praxe i příběhu rodiny vlastní si osvojí širší, nehodnotící a zvídavý způsob uvažování i dotazování se na důležitá témata rodin, jako jsou zdroje, jazyk, zvyklosti a silné stránky

* je schopen setkat se a hovořit s celým rodinným systémem

* je schopen všimnout si svých chyb při rozhovoru s rodinou, rozumět tomu, jak se staly a vrátit je znovu do spolupráce s rodinou

* je schopen implementovat nabyté poznatky a uvažování do metodik svého pracoviště

 

Více informací a přihlášení na stránkách Fokus ZDE