Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - úterý, 2. 6. 2020 at 16:30

Vzdělávací centrum ACZ, Týnská 21, Praha 1

Vzdělávací centrum ACZ zve na dvoudenní seminář "Efektivní komunikace s dětmi".

Cílem tohoto akreditovaného semináře je, aby si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi.  Obsahem kurzu jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu. Kurz se bude věnovat technikám efektivní komunikace a způsobu, jak je při komunikaci s dětmi využívat.

Dalším cílem je, aby absolventi uměli identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokázali vyhodnotit, jaké výhody a nevýhody má tento styl při výchově dětí. Účastníci kurzu se naučí rozeznávat ostatní výchovné styly a pochopí jejich dopad na žáky. Absolventi kurzu budou schopni uvědomit si negativní projevy při komunikaci s dětmi a budou schopni se jich vyvarovat.

Účastníci si upevní schopnost používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost) a vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera).

Tento seminář se také věnuje technice aktivního naslouchání a jejího začleňování do komunikace s dětmi. Důležitou složkou kurzu je také pochopení a nacvičování empatické reakce na emoce druhých. Je zaměřen na to, aby jeho účastníci mohli nabyté vědomosti a dovednosti co nejlépe využít k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Obsah:

    - Komunikace a její dělení, verbální a neverbální komunikace
    - Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
    - Autoritativní, liberální a demokratické výchovné styly a jejich dopad na děti
    - Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
    - Neefektivní komunikace a její dopad na děti
    - Nevhodnosti neefektivních reakcí na emoce druhých
    - Vytipování problematických oblastí
    - Kázeňské problémy
    - Techniky efektivní komunikace
    - Dělení emocí a jejich vlastnosti
    - Subjektivita emočního prožívání
    - Reflexe, empatie, povzbuzení a aktivní naslouchání
    - Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi

Více informací a přihlášení na stránkách ACZ ZDE