III. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován"

III. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován"

Pondělí, 25. 5. 2020 at 9:00 - 16:00

DYS-centrum Praha, Stejskalova 192/9, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

DYS-centrum Praha zve na III. část z cyklu seminářů "Respektovat a být respektován", tentokrát na téma "Přirozené lidské potřeby, vytváření dohod a pravidel společně s dětmi, metoda komunitního kruhu".

Program:
• základní lidské potřeby jsou společné všem lidským bytostem a jejich nedostatečné uspokojování vede k fyzické, emocionální nebo sociální nepohodě (stres, deprivace); dlouhodobé neuspokojování přirozených lidských potřeb u dětí ohrožuje jejich zdravý vývoj; naplňování základních lidských potřeb ve škole;
• existence smysluplných a srozumitelných pravidel přispívá k uspokojení jedné ze základních lidských potřeb - potřeby bezpečí, pro pocit bezpečí ve třídě je důležité, jaká pravidla v ní existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich nedodržování;
• metoda komunitního kruhu je velmi účinnou metodou pro vytváření dobrých vztahů ve třídě, zásady, které je nutné dodržovat při této metodě, nejčastější chyby.

Více informací a přihlášení na stránkách DYS-centra ZDE