Home Agrese a šikana
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Agrese a šikana
vymezení pojmu šikana
Co odlišuje šikanu od škádlení?
Osobnost agresora
Osobnost oběti
Stádia šikanování
Rozpoznání šikany
Následky šikanování
Schéma první pomoci v počátečních stádií šikany(Kolář, 2005)
Metodický pokyn MŠMT
Organizace, informace
Všechny strany

 

sikana_250px

 

 

Agrese (z latiny ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout) je v psychologicko-sociologickém pojetí takové chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese může být obrácena i proti vlastní osobě (sebepoškozování, sebetrýznění, suicidální chování) Šikanu (pouze jednu z podob agresivního chování) můžeme definovat jako násilné ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který se nemůže této situaci vyhnout a není schopen se jí účinně bránit.U šikany jde o závažnou agresivní poruchu chování, u kterého dochází k porušování sociálních norem a které je spojeno s násilným omezováním základních lidských práv. Chování, v němž se objevují prvky šikany, lze sledovat už ve středním školním věku. Šikana má s rostoucím věkem stoupající tendenci a má většinou charakter fyzického násilí nebo vydírání.