Školská zařízení a adiktologická problematika

Školská zařízení a adiktologická problematika

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla IV/2018 (str. 247) upozorňujeme na článek Školská zařízení a adiktologická problematika

Autor: Toman, J., Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4-Hodkovičky

Anotace: Školská zařízení zřizovaná podle zákona 109/2002 Sb. řeší problematiku adiktologického typu velmi dlouho zejména jako problém obligatorně umístěného dítěte bez ohledu na motivaci či úroveň kompetencí pracoviště. U motivovaných adiktologických klientů využívají školská zařízení služeb programů ve zdravotnictví či u neziskových organizací. Některá zařízení zřídila vlastní adiktologické programy. Příkladem je program Cesta Řevnice. Nárůst této problematiky vyžaduje urychlené koncepční řešení v systému prevence...