Škola z pohledu aplikované psychologie

Škola z pohledu aplikované psychologie

Vybíráme z odborného časopisu Aplikovaná psychologie

Z čísla 5/2018 (str. 347) upozorňujeme na článek Škola z pohledu aplikované psychologie

Autoři: Soňa  Hermochová; Jana Vaňková

Tento trochu obecný název má několik rovin. „Škola“může být chápána jako obecný pojem označující instituci, mající ve společnosti svoji úlohu, ale i konkrétní budovu a s ní propojené lidi a jejich osudy.Aplikace psychologických poznatků se pak také větví na odborné úvahy na téma proč a jak ona „obecně uchopená škola“plní svou roli, jaké jsou vize a trendy, tak i k tomu, co v té které konkrétní škole „hapruje“. Školství se na celém světě probírá velmi intenzivně odedávna. Je to pochopitelné. Školství a související vzdělávání je významný fenomén. Odpovědná aplikace psychologických  koncepcí  právě  do  tohoto  odvětví  má  nepochybně  potencionál  širokého dopadu na celou společnost.  Psychologie tedy pomáhá hledat odpověď na to, „jak to má ve školách fungovat, na to, co a jak se učí“...