Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Autoři: Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Milan Pol, Kateřina Trnková, MU Brno

Abstrakt: Jednou z možností, jak lze podporovat školy v jejich směřování k inkluzivnímu vzdělávání, je posilování odborného potenciálu škol skrze ustavování nových, poradensky orientovaných funkcí pedagogických pracovníků či dalších specialistů. Mezi tyto specialisty bezesporu patří i školní psychologové a naším záměrem v tomto textu je přiblížit, jak inkluzivní směřování škol proměňuje náhled školních psychologů na svou práci...