OSPRCH: Sborník příkladů dobré praxe II. - školská prevence RCH

OSPRCH: Sborník příkladů dobré praxe II. - školská prevence RCH

OSPRCH: Sborník příkladů dobré praxe II. z oblasti školské primární prevence.

Zdroj: Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH)

Autoři: kolektiv autorů

Ve Sborníku příkladů dobré praxe II. který vám OSPRCH předkládá, jsou prezentovány příklady dobré praxe z oblasti školské primární prevence, v tématech, která jsou pro aktuální, potřebná a využívaná. Předkládané příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy jsou určeny pro pedagogy, školní metodiky prevence, třídní učitele i odborníky v oblasti PPRCH k využití v praxi s cílovou skupinou žáků 1. i 2. stupně ZŠ a žáků SŠ.
Sborník vznikl, jako aktivita projektu podpořeného MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti PPRCH a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Plné znění Sborníku příkladů dobré praxe II. na stránkách OSPRCH ZDE