OSPRCH - Sborník příkladů dobré praxe

OSPRCH - Sborník příkladů dobré praxe

OSPRCH - Sborník příkladů dobré praxe

Zdroj: web OSPRCH, z.s.

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. připravila Sborník příkladů dobré praxe v PPRCH, kde jsou prezentovány příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy z oblasti školské primární prevence, v tématech týkajících se role a kompetencí třídního učitele v jeho práci s třídním kolektivem v oblasti PPRCH, podpory rozvoje životních dovedností u žáků a vnitřní i vnější podpory pedagogů.
Kromě třídních učitelů mohou najít ve sborníku inspiraci také ostatní pracovníci v oblasti PPRCH, KŠKP, ŠMP atd.

Plné znění Sborníku příkladů dobré praxe na stránkách OSPRCH ZDE