NPI ČR – interaktivní web Zapojmevsechny.cz (pro pedagogy, rodiče i zřizovatele škol)

NPI ČR – interaktivní web Zapojmevsechny.cz (pro pedagogy, rodiče i zřizovatele škol)

NPI ČR – interaktivní web Zapojmevsechny.cz (pro pedagogy, rodiče i zřizovatele škol)

Web vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec.

Zohledňuje zejména potřeby pedagogů, ale v řadě ohledů slouží jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí, nezapomnělo se ani na zřizovatele škol.

Web mj. obsahuje množství materiálů k náročnému chování dětí, aktuálnímu válečnému konfliktu na Ukrajině, k začleňování žáků s OMJ, ale také pomoc s vyplňováním ověřených vzorových dokumentů, náplní práce, obsahuje podcasty, krátká metodická videa a články s praktickými příklady, metodiky a aktivity pro práci s dětmi nebo vzorové dokumenty. Funguje zde také online poradenství nebo mapa expertních služeb s užitečnými kontakty.

Ukázky z obsahu webu:

* 6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině
* Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
* Lenoch nebo šikulka? Efektivní komunikace nespočívá v používání nálepek

Více informací na stránkách Zapojme všechny ZDE