Online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP)

Online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP)

Online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP) - k šíření do škol

Zdroj: Stránky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

V návaznosti na podzimní šetření, které se týkalo stavu a potřeb školské prevence během distanční výuky a které probíhalo v prostředí SEPA, mimo jiné vyplynula potřeba větší podpory v oblasti prevence rizik spojených s používáním digitálních technologií.
Problematika těchto rizik je komplexní, a i když existuje řada kurzů či materiálů, které se věnují jednotlivým dílčím tématům (např. kyberšikaně), tak chybí celkový přehled v dané oblasti, což může být pro učitele nepříjemné. S návratem dětí do škol se totiž mohou u dětí začít objevovat problémy spojené s technologiemi (např. nadměrné nebo nevhodné užívání až závislost), které během distanční online výuky nebyly patrné.

Klinika adiktologie připravila online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), který pedagogům může pomoci:
1. rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a
2. provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami. K aktivitám jsou už rovnou připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

Online modul se věnuje např. těmto otázkám: Jak se projevuje nadměrné užívání technologií? Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou? Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí? Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru?

Délka TePu je asi 4 hodiny studia. Realizace navržených aktivit pak trvá zhruba 3 hodiny. Poté, co školením projdete, získáte certifikát o absolvování, a navíc se pak můžete k jednotlivým tématům a připraveným materiálům libovolně vracet.
Realizované aktivity lze vykázat v programu SEPA.

TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113

Nejprve si tedy musíte vytvořit uživatelský účet.
Následně se do kurzu zapíšete jako Student.