Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Doporučení Pražského centra primární prevence k preventivním programům škol

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

V minulém a tomto školním roce zažíváme bezprecedentní změnu situace, která zajisté bude mít dopad i na rizikové chování dětí a mladistvých v dalších letech. V současné chvíli se nejen ve školském prostředí stále potýkáme s řešením aktuálních těžkostí, které pandemie a nezbytná protipandemická opatření přinášejí. Již však nastává čas připravit se na návrat do běžnějšího režimu výuky v příštím školním roce.
Centrum sociálních služeb Praha oddělení Pražské centrum primární prevence od roku 2016 realizuje každoročně šetření rizikového chování u žáků pražských škol (žáci 6. ročníku ZŠ až 4. ročníku SŠ). Na základě dat z prosince 2020 a jejich porovnání z předchozími roky přinášíme několik doporučení k tvorbě či úpravě preventivního programu školy na školní rok 2021/2022.

Plné znění Doporučení CSSP-PCPP k preventivním programům škol ke stažení ZDE