Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Ze stránek České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s. upozorňujeme na článek

Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Od 1. března 2021 byly z nařízení vlády zavřeny všechny školy, a to i ty mateřské, speciální a praktické. Školy bez výjimky přešly do distančního režimu. Jenže některé děti a někdy ani jejich rodiny nemají k této formě vzdělávání kompetence a často ani podmínky. Některé rodiny se rozpadají a/nebo řeší jiné zátěžové situace. Ale vzdělávání je veřejnou službou a právním nárokem, a tak především dnes nemůže fungovat bez odborné podpory a nesmí být „hozeno“ na děti samotné a na jejich rodiny...

Plné znění článku na stránkách ČOSIV ZDE

a dále tamtéž upozorňujeme na článek

Dítě v ohrožení - Rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci a podpořit jej

Distanční výuka a další omezení spojená s pandemií COVID-19 působí některým dětem závažné problémy. Mezi ty nejohroženější patří zejména děti s psychickými obtížemi, děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami a děti, které obecně nemají bezpečné rodinné prostředí. Právě jim je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zajistit jim podporu. V Česku je přibližně 10 % dětí ohrožených aktuální situací, ale procento dětí, které nutně potřebují podporu a pomoc je reálně vyšší a bude dále narůstat. Pravděpodobně se bude v běžné třídě jednat o minimálně dvě až tři děti na průměrně naplněnou třídu. Při identifikaci a hledání nejvhodnější podpory je užitečné spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb zaměřených na děti, mladistvé a na jejich rodiny, případně i s OSPOD a vycházet z již zpracovaných doporučení, nástrojů a metodik...

Plné znění článku na stránkách ČOSIV ZDE