Materiál pro pedagogy "Až se sejdeme ve škole"

Materiál pro pedagogy "Až se sejdeme ve škole"

Materiál pro pedagogy "Až se sejdeme ve škole".

Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.
Záštitu nad dokumentem převzala Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, OSPRCH z.s.
Autorky: Mgr. Tereza Berková, Mgr. Sylvie Stretti

Plné znění dokumentu je k dispozici na stránkách MHMP ZDE