Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Tisková konference - Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Zdroj: Stránky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19) a kde byla data získána v průběhu listopadu 2020.
Konkrétně tak byla dotazníkovým šetřením zjišťována míra a závažnost rizikových typů chování u dětí, dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí...

Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid-19 - Přehled hlavních výsledků dotazníkového šetření na stránkách Kliniky adiktologie ZDE