INEP-Úvod do prevence založené na důkazech-Online vzdělávání

INEP-Úvod do prevence založené na důkazech-Online vzdělávání

Na stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze upozorňujeme na informaci o spuštění online vzdělávacího modulu INEP - Úvod do prevence založené na důkazech v českém jazyce.

INEP online vzdělávání poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Online vzdělávací systém INEP v české jazyce je nyní plně přístupný.
INEP je k dispozici okamžitě. INEP nemá pevné datum zahájení a ukončení - Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje. INEP je bezplatný a účast v něm není třeba hradit. Pracujte svým vlastním tempem. S INEP můžete strávit tolik času, kolik je třeba. Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Do online vzdělávacího modulu INEP můžete vstoupit prostřednictvím stránek Kliniky adiktologie (odkaz na INEP v dolní části stránky).